پاور پوینت عوامل روانی و پیشگیری

 • دسته بندی : علوم انسانی
 • قیمت فایل: 6000 تومان
پاور پوینت عوامل روانی و پیشگیری

پاور پوینت عوامل روانی و پیشگیری

پاورپوینت, روانشناسی,دانلود,کنفرانس,عوامل روانی,,پیشگیری,پاور پوینت عوامل روانی و پیشگیری,ppt,pdf,تحقیق روانشناسی,علوم تربیتی,رایگان,عوامل روا

نوع فایل:power point

قابل ویرایش 30 اسلاید

قسمتی از اسلاید:

طبق آمار و ارقامي كه در ممالك صنعتي جهان تهيه شده، زندگي ماشيني امروز باعث افزايش بيماريهاي رواني گرديده است. در شرايط فعلي در حدود 20 درصد كاركنان از نوعي ناراحتي روحي رنج مي برند و 30 درصد غيبت هاي كار، ريشه رواني دارند. علل متعددي براي افزايش اختلالات رواني ناشي از كار ذكر شده كه از همه مهمتر مشكل تطابق انسان با ماشين است. بايد دانست كه علاوه بر علل ناشي از كار، محيط زندگي امروزه، استعمال نوشابه هاي الكلي، مشكلات مادي و اجتماعي، همچنين طولاني شدن عمر انسان به علت پيشرفت پزشكي كه سبب زنده ماندن افراد عليل و مهجور و مستعد به بيماريهاي مختلف شده است، نيز در افزايش اين بيماريها موثرند

فهرست:

عوامل رواني پيشگيري

مشكلات اولين برخورد با محيط كار

سن و سال پيري

خستگي علل و علائم، پيشگيري

وسايل حفاظت فردي نظم و انظباط كارگاهي

رنگ ها و برچسب هاي حفاظتي


پاور پوینت عوامل روانی و پیشگیری|نوع فایلpower point قابل ویرایش 30 اسلاید قسمتی از اسلاید طبق آمار و ارقامي كه در ممالك صنعتي جهان تهيه شده، زندگي ماشيني امروز باعث افزايش بيماريهاي رواني گر|پاورپوینت, روانشناسی,دانلود,کنفرانس,عوامل روانی,,پیشگیری,پاور پوینت عوامل روانی و پیشگیری,ppt,pdf,تحقیق روانشناسی,علوم تربیتی,رایگان,عوامل روا


مطالب مرتبط

 • پاور پوینت پرسشنامه جو ورزشی
 • پرسشنامه جو ورزشی درسال ۱۹۹۸ توسط دسی و ریان (deci&riyan) و برمبنای (نظریه خودمختاری) آنها ساخته شد. درنظام انگیزشی دسی وریان افراد در سه نوع جهت گیری انگیز

 • پاور پوینت پرسشنامه سبک‌های دفاعی
 • پرسشنامه سبکهای دفاعی (DSQ) رفتار دفاعی را به وسیله ارزیابی تجربه مشتقات هشیار مکانیزمهای دفاعی در زندگی روزمره مورد سنجش قرار میدهد. این پرسشنامه براساس الگوی

 • پاور پوینت پرسشنامه رضایت زناشویی
 • پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ که فرم 47سؤالی آن توسط اولسون(1998) تهیه شد شامل 12 مقیاس است که عبارتند از: پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی ، مسایل شخصیتی، ارتباط ز

 • پاور پوینت سرمایه اجتماعی
 • امروزه دانشمندان و نظریه پردازانی همچون جمیز کلمن، گلن لورین، بن پرات، ولیامسون و پیربوردیو و ... تعاریف متعددی را از سرمایه اجتماعی ارائه کرده اند... 12 اسلاید

 • پاور پوینت پرسشنامه سنجش سازگاری بل
 • این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل تدوین گردید. وی در زمینه ی سازگاری دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان است و دیگری مربوط به بزرگ

 • پاور پوینت کیفیت زندگی کاری
 • امروزه در مدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمدهای در سراسر دنیا مبدل شده است(Luthans،۱۹۹۸). در حالی که در دهههای گذشته فقط بر زندگی کاری در

 • پاور پوینت سلامت اجتماعی
 • سلامت اجتماعی از مفاهیمی است که ارائه تعریف دقیقی از آن کار دشواری است.تنوع تعاریف موجود در این زمینه سبب ایجاد دیدگاههای متفاوتی می شود که درست یا نادرست بودن

 • پاور پوینت گانت چارت
 • این تحقیق پیرامون بررسی ارتباط ابعاد مختلـف اعتمـاد سـازمانی بـا رضـایت شـغلی کارکنـان صورت گرفته است. جامعه آماري ایـن تحقیـق کارکنـان یکـی از سـازمان هـاي دول

 • پاور پوینت سلامت روان
 • در مورد بهداشت رواني دو تعريف مورد توجه قرار مي گيرد: در تعريف اول ، منظور از بهداشت رواني عبارت از رشته اي تخصصي از بهداشت عمومي است كه در زمينه كاستن بيماريها

 • پاور پوینت پرسشنامه­ سنجش معنویت
 • این پرسش نامه به وسیله هال و ادواردز (۱۹۹۶) به منظور ارزیابی دو بعد رشد معنویت یعنی آگاهی از وجود خداوند متعال و کیفیت رابطه با خدا طراحی شده است. نسخه اولیه آز

 • پاور پوینت پرسشنامه شادکامی آکسفورد
 • شادکامی حالتی است که 3 ویژگی دارد: فراوانی درجه عاطفه مثبت: میانگین سطوح رضایتمندی در طول یک دوره، و فقدان احساسات منفی همانند افسردگی. با توجه به این تعریف تاک

 • پاور پوینت یرسشنامه شادکامی مونش
 • •پرسشنامه شادکامی مونش (MUNSH) به منظور اندازهگیری شادکامی طراحی شده است. با در نظر گرفتن دیدگاههای مختلف درباره سلامت روانشناختی و مقیاسهاس متنوعی که برای

 • پاور پوینت کیفیت خواب
 • 17 اسلاید شاخص کیفیت پیترزبورگ توسط دانیل جی بایسی و همکارانش در سال ۱۹۸۹ برای اندازگیری کیفیت خواب و کمک به تشخیص افرادی که خواب خوب یا بد دارند ساخته شده است

 • پاور پوینت کفایت اجتماعی
 • 13 اسلاید منظــور از کفــایت اجتـماعی همان قدرت بـرقراری تعـامل اجتماعی می باشد، یعنی کسب مهارت ها، توانایی ها، ظرفیت هایی که شامل مهارتهای شناختی، مهارتهای اجت

 • پاور پوینت آزمون سازگاری
 • پرسشنامه سازگاری در سال ۱۹۶۱ توسط پروفسور بل تدوین شد. وی در زمینه سازگاری، دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان و دیگری برای بزرگ

 • پاور پوینت نرم یا هنجار
 • نرم یا هنجار عبارت است از متوسط عملکرد گروه نمونه ای از آزمودنی ها که به روش تصادفی از یک جامعه تعریف شده انتخاب می شود. نرم آزمون های استاندارد شده براساس توزی

 • پاور پوینت پرسشنامه نا امیدی کودکان
 • 8 اسلاید کازدین و همکارانش ضریب پایائی این آزمون از طریق باز آزمائی را در فاصله 6 هفته ، 52 % به دست آوردند. ضمنا کازدین ضریب آلفا برای این آزمون را 97/0 و ضریب

 • پاور پوینت سنجش عزت نفس کوپر اسمیت
 • عزت نفس از جمله مفاهیمی است که در چند دهه ی اخیر مورد توجه بسیاری از پزوهش گران قرار گرفته است کوپر اسمیت 1967 مقیاس عزت نفس خود را بر اساس تجدید نظری که بر روی

 • پاور پوینت سواد رسانه ای
 • به معنای درک متکی برمهارت برای شناخت انواع رسانه ها وتولیدات آنها وتفکیک آنهااز یکدیگراست سوادرسانه ای مثل یک رژیم غذایی است که مراقب است چه چیزهایی در رسانه بر

 • پاور پوینت پرسشنامه نقش بم
 • این آزمون شامل 60 صفت یا عبارت توصیفی است . از پاسخ دهندگان درخواست می شود برای هر مورد نشان بدهند که در مقیاسی از 1 ( هرگز یا تقریبا هرگز درست نیست ) تا 7 ( هم

 • پاور پوینت اعتماد اجتماعی
 • در تعاریفی که از سرمایه اجتماعی مطرح شده است، اعتماد اجتماعی بعنوان یکی از مهمترین مؤلفه هایی است که بعنوان مهمترین عنصر تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی در جامعه در

 • پاور پوینت پرسش نامه صداقت و راستگویی
 • امروزه صداقت یکی از معیارهای سلامت روان است و در مقابل آن، دروغ است و یکی از مواردی است که باعث به وجود آمدن اختلال های روانی می شود و صداقت و راستگویی را از بی

 • پاور پوینت روش تحقیق جامعه و نمونه
 • نمونه به گروهی ازاعضای یک جامعه گفته می شودکه اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می گردد.در صورتی که جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به

 • پاور پوینت عزت نفس کوپراسمیت
 • کوپر اسمیت مقیاس عزت نفس خود را بر اساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجرو دیموند (1954) انجام داد تهیه کرد . این مقیاس داردای 58 ماده است که 8 ماده آن یعنی شماره

 • پاور پوینت پرسشنامه عزت نفس
 • این پرسشنامه در سال 1967 توسط کوپر اسمیت به منظور بخش سنجش میزان احساس ارزشمندی دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های اجتماعی و تحصیلی ساخته شده است.او با این فر

 • پاور پوینت فرهنگ سازمانی
 • فرهنگ سازماني موضوعي است كه به تازگي در دانش مديريت و در قلمرو رفتار سازماني راه يافته است. به دنبال نظريات و تحقيقات جديد در مديريت، فرهنگ سازماني داراي اهميت

 • پاور پوینت جامعه پذیری یا اجتماعی شدن
 • نحوه ی آموزش کودک در جوامع مختلف به دلیل وجود تفاوت های فرهنگی متفاوت است. اما علیرغم تفاوت های فرهنگی،همه جوامع روش های آموزشی نهادی شده خاصی دارند. افراد از ط

 • پاور پوینت neo conference
 • پرسشنامه شخصیتی پنج عاملیNEO (فرم کوتاه 06 سؤالی) پرسشنامهNEOPI-R یکی از آزمون های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمین

 • پاور پوینت مقیاس خودیابی
 • این پرسشنامه دارای 33 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان شناخت توانایی های خود از ابعاد مختلف (خودآگاهی و پذیرش، تعهد و مجذوبیت، استعلا و پیشرفت، رشد شخصی) می باشد.

 • پاور پوینت مقیاس رضایت زناشویی انریچ
 • برای بررسی میزان رضایت زناشویی پرسشنامه انریچ انتخاب شده است.ابزار معتبر این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات و کارهای بالینی متعددی مورد استفا

 • پاور پوینت هوش معنوی
 • این هوش برخلاف هوش عقلانی که کامپیوترها هم از آن بهره مندند و نیز هوش عاطفی که در برخی از پستانداران رده بالا دیده می شود، خاص انسان است. این هوش را می توان هما

 • پاور پوینت هوش
 • اصطلاح هوش نامی است که به فرایند ذهنی فرضی یا مجموعه رفتارهای هوشمندانه اطلاق میشود و نظریه های هوش در عمل نظریه های مربوط به رفتار هوشمندانه است. چنین رفتاری ش

 • پاور پوینت هویت ملی
 • با مفهوم «هویت ملی» و وضعیت نوجوانان و جوانان ایرانی در این زمینه اشنا شویم این روزها اغلب مردم کم و بیش با مفهوم هویت آشنا هستند...فرمت باوربوینت ت

 • پاور پوینت پرسشنامه باورهای وسواسی
 • گروه کاری دریافت های شناختی در اختلال وسواس فکری _عملی(OCCW)یک گروه از محققان علاقمند،شناسایی درک بهتر نقش عوامل شناختی در زمینه OCD هستند این پرسشنامه که برگرف

 • پاور پوینت جامعه وآموزش وپرورش
 • در جامعه ی ساده ی ابتدایی آموزش وپرورش هدف آگاهانه ای نداشت ولی با پیچیده تر شدن شرایط زندگی اجتماعی .انسان به مروربه آموزش وپرورش درجامعه ی ابتدایی دانش ها ومه

 • پاور پوینت وسواس فکری عملی بیل براون
 • داده های مربوط به اعتبار و پایایی این مقیاس نشان میدهد که(فون کیم دیسکن و کاتز)پایایی بین ارزش یابان در 40 بیمار 0/98 وضریب همسانی درونی 0/89 بوده است....فرمت ب